VOD, Total TV, OTS, CTV, HBBTV… termejä, jotka ovat tv-alalla työskenteleville arkea, mutta vieraita televisiomainonnasta kiinnostuneille ja terminologiaan ensimmäistä kertaa törmääville. 

Voisi oikeastaan kysyä, miksi ketään edes pitäisi kiinnostaa mitä tv on? Tv merkitsee eri ihmisille eri asioita eri näkökulmista. Katsojan mielessä ovat päällimmäisinä enemmänkin se, paljonko bensan hinta on tällä hetkellä ja mikä on valtakunnallinen sähkötilanne talvella, ei niinkään teknologinen kehitys tv-sisältöjen taustalla.
Merkittävin vinkkeli terminologian ymmärtämiseen työn kannalta lienee mainostajalla. Mainonnassa tv:n merkityksellä myös pitäisi olla väliä. Tv edustaa bränditurvallista ja laadukasta sisältöympäristöä. Tv on säädeltyä ja tv-sisältöjä ostetaan tai tuotetaan, eli niihin investoidaan rahaa ja niitä tuotetaan ammattimaisesti. Mitään turhia lupauksia ei televisiomainonnassa ole, sillä jokainen mainos tavoittaa sovitun kontaktimäärän ja kohderyhmän.

Kuten monilla muillakin aloilla, on digimurros tuonut tv-alalle viime vuosina paljon uusia sanoja. Valtaosa niistä on alun perin lähtöisin englannin kielestä, eikä vierassanoille löydy aina suoria suomenkielisiä vastineita. Lainaukset eri kielistä kuuluvat toki kielen tavanomaiseen kehitykseen, mutta turhia anglismeja on silti syytä välttää.

 Rivakan kehitystahdin keskellä olemme Screenforce Finlandilla joutuneet pohtimaan paljon sitä, miten uusia sanoja, termejä ja lyhenteitä käännetään suomeksi. Joskus tietylle asialle löytyy useampikin sana, joita kaikkia voidaan periaatteessa käyttää, ja jotka ovat kaikki oikein. Hankalaksi asian tekee se, minkä niistä lopulta valitsee.  

 Koska sanat ohjaavat ajattelua ja tekemistä, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuka keskustelua määrittelee ja mihin määrittely perustuu. Me Screenforce Finlandilla olemme tv-mainostajien puolestapuhuja, ja jos Screenforce Finland jostain puhuu, saavat sanat silloin aivan omanlaisensa painoarvon. Tämä tuo mukanaan myös vastuun, ja teemme jatkuvaa kehitystyötä pysyäksemme aallonharjalla. 

Monessa maassa puhutaan esimerkiksi Total Videosta, kun me taas Suomessa puhumme Total TV:stä. Olemme pyrkineet lanseeraamaan termin, joka kattaisi television katselua kaikissa muodoissa. Total TV = online tv + lineaarinen tv. Suomessa mitataan Total TV -katselua kaikilta päätelaitteilta, myös mobiililaitteista (Finnpanelin Total TV -mittaus).

Avoin keskustelu ohjaa kehitystä

 Miten vakiinnutetaan uudet, yhteneväiset käsitteet maailman muuttuessa? Miten päästään yhteisymmärrykseen siitä, että puhutaan samasta asiasta? Nämä ovat asioita, joita Screenforce Finland joutuu pohtimaan jatkuvasti, jotta uusille sanoille ja termeille voidaan määritellä sekä oikeat suomenkieliset vastineet että tarpeelliset käyttökontekstit.  

 Yhtä helppoa vastausta tähän ei ole, ja olemme osaltamme päätyneet ratkaisemaan asian sillä, että olemme valinneet omat keihäänkärkemme, sanat, joita pyrimme käyttämään säännöllisesti ja joissa on jatkuvaa määrittelyn ja kommentoinnin tarvetta. Tärkeintä on, että keskustelu termien ympärillä käy, sillä vasta keskustelun kautta saavutetaan laajempi ymmärrys. 

 Yksi lähestymistapa, jota olemme myös pohtineet, on lista ns. kielteisistä sanoista, joita ei käytetä, ellei ole pakko. Tällä tarkoitetaan sanoja, joita ei haluta pitää mukana sotkemassa kuviota, vaan niiden sijaan käytetään termejä, jotka voidaan itse määritellä, ja jotka eivät vie keskustelua väärään suuntaan.

Yksi tällainen termi on esimerkiksi ”perinteinen media”, joka kuulostaa terminä varsin vanhanaikaiselta, ikään kuin museotavaralta, johon verrattuna muut uutuudet ovat jännittävämpiä. Mielestämme lähes kaikki mediat ovat nykyään kuitenkin myös digitaalisia, eli eivät yhtään perinteisiä. Lineaarinenkin on aika ahdas kuvaus, sillä se viittaa sanana lähetystapaan. Silti lineaarisella selitetään usein laajempikin ns. perinteinen kenttä.

 Koska englanninkielisillä sanoilla mennään vääjäämättä kohti maailmaa, jossa käytännössä kaikkien alojen ammattisanastot jäävät ilman suomenkielisiä vastineita, on kriittisen tärkeää, että Suomeen luodaan aktiivisemmin uusia sanoja. Muuten kirjoittaminen suomeksi muuttuu pian monilla aloilla varsin hankalaksi, ellei jopa mahdottomaksi.

Murrosvaihe voi tuntua sekavalta, mutta samalla uudet tuulet tuovat myös uusia mahdollisuuksia, ja me Screenforce Finlandilla yritämme omalta osaltamme helpottaa mainostajien työtä selkeyttämällä uutta terminologiaa.

 Pidetään siis keskustelu käynnissä!

Screenforce Finland ylläpitää tärkeimpien TV termien sanastoa täällä: https://www.screenforce.fi/mainonta/sanasto

Picture of Anna Lujanen

Anna Lujanen

Anna Lujanen on pitkän linjan liikkuvan kuvan ja markkinoinnin ammattilainen. Hän on työskennellyt markkinoinnissa yli 20 -vuotta ja teki pitkään elokuvien markkinointia Hollywood studioille.

Lue lisää aiheesta

ikoni-liity-postituslistalle

Haluatko ajankohtaiset uutiset sekä tiedon tapahtumista ja koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

Liity postituslistalle!