Katsojat kuluttavat tv-sisältöjä yhä useammin verkon kautta televisioruudusta (OTT- sekä VOD-katselu), kun katsojalle parhaiten sopii.

Premium-video on ammattimaisesti tuotettua videosisältöä, joka kohdennetaan bränditurvallisessa ja laadukkaassa ympäristössä sitoutuneelle yleisölle. Mainostajalle premium-video on laadukas, läpinäkyvä ja turvallinen ympäristö. Premium-videon laatua valvotaan tarkasti, mikä takaa korkeat mainonnan hallinnan standardit, jotka takaavat miellyttävät mainoskokemuksen katsojalle. Premium-videon todellinen arvo mainostajalle on sen tuoma lisä tavoittavuuteen sekä kyky sitouttaa katsojia.

Laadukas ja bränditurvallinen ympäristö tuo myös parempia tuloksia, kun yhä useampi oikeasti katsoo mainoksen loppuun ja päätyy esimerkiksi verkko-ostoksille. 

Videosisällön ja sitä kautta videomainonnan räjähdysmäinen kasvu on tuonut mainostajille monia uusia päänsärkyjä. Kissavideon sijaan oma brändi voi olla esimerkiksi ääriliikkeitä tukevien videoiden yhteydessä. Premium-video takaa, että sisältö ei ole ”user-generated”.

Mainostajan kannattaa kiinnittää huomiota myös mainoksen näkyvyyteen (eng. viewability). Digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin yhteisö IAB Finland määrittelee viewabilityn mittariksi, joka mittaa mainonnan näkyvyyttä käyttäjän ruudulla. Määritelmän mukaan mainos on näkyvä, kun sen pinta-alasta näkyy tietty osa käyttäjän ruudulla tietyn aikaa.

Viewability ei mittaa sitä, onko kävijä todellisuudessa nähnyt mainoksen vaan kertoo, onko mainos ollut paikalla, jossa kuluttajalla on ollut mahdollisuus nähdä se. Todellisessa katselussa esimerkiksi ennen lempisarjan jaksoa, sen aikana tai sen jälkeen näytettävä mainos on usein ylivoimaisen tavoittava verrattuna moneen muuhun mainosmuotoon.


Lue lisää ja lataa opas aiheesta: Demystifying Premium »