Global TV Group Glossary (lataa KV -sanasto pdf)

Terminologia A — Z: 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Å   Ä   Ö 

A

Aikablokki: jokin kellonajoista määritelty aikaväli – yleensä 15 minuuttia. Mitään ”virallista” aikablokkijakoa ei ole käytössä.

Ajassa siirretty katselu: vuoden 2008 alusta lähtien katselutiedot sisältävät seitsemän vuorokauden sisällä kertyneen ajassa siirretyn katselun tallentavista digisovittimista ja -televisioista. Ajassa siirretty katselu määritellään seuraavasti:

  • Livekatselu: niin sanottu perinteinen katselu ohjelman lähetyksen aikana
  • VOSDAL (vieved on same day as live): ohjelmalle samana päivänä klo 02:00 mennessä kertynyt viivästetty katselu.
  • Live + VOSDAL: perinteinen live katselu sekä samana päivänä klo 02:00 mennessä kertynyt viivästetty katselu (yliyönraportti).
  • Consolidated: kokonaiskatselu, joka on kertynyt lähetyspäivältä ja sen jälkeisiltä 7 vuorokaudelta.
  • VOSDAL + 7 d (TSV, time shifted viewing): pelkästään ajassa siirretysti kertynyt katselu.


AVOD = advertising video on demand, esim. MTV -palvelu, Ruutu ja Discovery +

 

B

Bruttopeitto (GRP = bruttopeitto prosentteina koko väestössä, tai TRP = bruttopeitto kohderyhmässä tai gross impacts): kampanjan saavuttamat kokonaiskontaktit. Mainoksen nähnyt bruttokontaktimäärä kerran tietyllä aikavälillä (gross impacts), eli kuinka monta kohderyhmään kuuluvaa yksi media tai mediayhdistelmä tavoittaa. Ilmaistaan joko kontaktimäärinä tai prosentteina (GRP). Ei huomioi päällekkäisyyttä.

BVOD (broadcaster video on demand): kattotermi TV-yhtiöiden tuottamalle laadukkaalle online-TV:lle, pitää sisällään niin mainosrahoitteisen (AVOD) kuin tilaajamaksullisen (SVOD) VOD:n.

 

C

CSOV (commercial share of viewing): kaupallinen katseluosuus

CPT/CPM; (cost per thousand/cost per mille): (CPP x100)/ population :1000. Kampanjakohtainen spotin kustannus/kontaktihinta per tuhat katsojaa. Eli paljonko maksaa 1000 henkilön tavoittaminen / kontaktit halutussa kohderyhmässä.

CPP (cost per gross rating point) = cost of broadcast schedule (GRPS): kustannus / peitto %. Kontaktihinta yhtä GRP/TRP – yksikköä kohden. Eli paljonko maksaa yhden bruttopeittoprosentin (rating point) tavoittaminen kohderyhmässä. Sama kuin yhden TRP:n hinta.

 

D

DTH (direct to home): TV:n katselu, jonka vastaanottotapana on oma lautasantenni.

DVB (digital video broadcasting): eurooppalainen digi-TV-standardi, joka on valittu suomessa digitaaliseksi lähetysjärjestelmäksi. DVB-tunnusta käytetään myös lisämerkintöjen DVB-T, DVB-C ja DVB-S kanssa.

 

E

EPG (electronic programme guide): sähköinen ohjelmaopas

Estimaatti (viewers, rating): = keskikatsojamäärä (1000 katsojaa) minuutille, spotille, ohjelmalle, aikablokille jne. Pidemmälle jaksolle kuin minuutti estimaatti on minuuttiyleisöjen keskiarvo.

 

F

Finnpanel: Finnpanelin TV-mittaritutkimus toimii tunnuslukujen tuottajana ja mainonnan ostamisen ja myymisen valuuttana. Finnpanelin Total TV -mittaus laajentaa TV-mittaritutkimusta koskemaan myös Yle Areenan, MTV Katsomon ja Ruudun katselua aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Frekvenssi: kts. Toistokontrolli

 

G

GRP (gross rating point): bruttopeitto koko väestössä (%). Kertoo kampanjan koosta, muttei ota kantaa nettopeittoon ja toistoon. Kohderyhmistä puhuttaessa käytetään termiä TRP.  

 

H

HBB TV: on standardi, jonka lyhenne tulee sanoista hybrid broadcast broadband TV. Se yhdistää TV-lähetyksen ja laajakaistan tuomalla online-TV:n ominaisuudet helppokäyttöisesti katsojien saataville. HBBTV-palvelut näkyvät antenni-TV:n katsojille ja joidenkin kaapelioperaattoreiden verkossa. Vastaanottimessa on oltava nettiliittymä ja HBBTV -ominaisuudet aktivoituna.

Televisio, joka yhdistää perinteisen television, netin ja sosiaalisen median parhaat ominaisuudet.

 

I

Indeksi (index, affinity): luku, joka kertoo miten esimerkiksi TV-ohjelma tavoittaa kohderyhmän verrattuna koko väestöön.

Impressio (ad impression): mainosnäyttö. Rekisteröityy järjestelmään näytöksi huolimatta siitä, onko banneri latautunut selaimelle näkyviin.

Inscreen (myös viewability): tarkoittaa todennetusti näytettyä display-mainosnäyttöä.

Instream-mainonta: videomainos, joka esitetään videosisällössä. Mainontaa voidaan esittää videosisällön alussa (preroll), keskellä (midroll) ja sisällön päätyttyä (postroll).

 

J

 

K

Kampanjan kokonaiskontaktit, TRP (target rating point) ja GRP (gross rating point, koko väestö): kampanjan kokonaiskontaktit saadaan laskemalla kaikkien niiden mainoskatkojen keskikatsojamäärät yhteen, joissa kampanjaan kuuluvaa TV-mainosspottia on esitetty. Keskikatsojamäärät lasketaan yhteen joko valitussa kohderyhmässä (TRP tai tuttavallisemmin ”terppi”) tai koko väestössä (GRP).

Katko (break): spoteista koostuva mainosten lähetysväli.

Katseluminuutti (time of viewing): keskimääräisen henkilön katseluun käyttämät minuutit. Kantalukuna on koko väestö (tai kohderyhmä) – ei ainoastaan katsoneet.

Katselumäärä (ATV = average time viewed, min/vrk): käytetään yleensä kuvaamaan TV:n keskimääräistä katselua eri kohderyhmissä, mutta voidaan käyttää myös kanavista. Tämä on yleistetty väestöön, eli mukana on niitäkin, jotka eivät ole katsoneet TV:tä lainkaan. Voidaan myös lisäksi käyttää katselun kestoa (ATS = average time spent, min/vrk), jolloin käytetty aika ilmaistaan niissä, jotka ovat ylipäätään katsoneet.

Katseluosuus (SOV = share of viewing, %), (channel share): ohjelman tai TV-kanavan katseluosuus koko TV-yleisöstä eli kuinka moni TV:n katsojista katsoi keskimäärin juuri kyseistä ohjelmaa tai kanavaa. Kanavien osuuksia voidaan ilmaista esim. Koko vuorokauden, prime timen (usein klo 18–24) tai vaikka tietyn tunnin osalta.

Katsomisintensiteetti (net fraction): ohjelmatason prosenttiluku, joka kertoo katsotun osuuden (%) ohjelman lähetysajasta. Laskennallisesti keskikatsojamäärän ja tavoitetun yleisön suhde.

Kaupallinen katseluosuus (CSOV = commercial share of viewing): kaupallisen tv-kanavan tai niiden yhdistelmien osuus kaupallisten tv-kanavien kokonaiskatselusta. Kaupallinen kanava myy suomessa katkomainontaa ja toimittaa Finnpanelille katko-/spottidataa.

Keskikatsojamäärä (AMR = average minute rating): ohjelman minuuttiyleisöjen keskiarvo etukatkosta ohjelman loppuun. Ilmoitetaan tuhansina (000) tai suhteessa kohderyhmän kokoon (TRP). Ohjelman TRP-lukua eri kohderyhmien välillä voi vertailla toisiinsa. Mitä korkeampi TRP koko väestöön verrattuna, sitä enemmän ko. Kohderyhmä on ohjelmaa katsonut. Ohjelman kohderyhmäkohtaiset TRP:t kertovat siis myös ohjelman profiilin.

Kohderyhmä: väestöryhmä, jonka katselua (tms.) analysoidaan.

Konversio %: osuus kohderyhmän tai vaikkapa verkkosivuston kävijöistä, jotka täyttävät sille asetetun tavoitteen.

Kustannus/peitto%: ks. CPP (cost per point)

Kustannus/tuhat kontaktia: ks. CPT (cost per thousand)

 

L

 

M

Mainoskatkon keskikatsojamäärä: mainosspotin kontakti TV:ssä on kyseisen mainoskatkon keskikatsojamäärä (katkon minuuttiyleisöjen keskiarvo), huolimatta siitä millä sekunnilla mainos on näytetty. Se ilmoitetaan joko tuhansina (000) tai suhteessa kohderyhmän kokoon eli TRP:nä. TV-mainonta ostetaan ja takuutetaan näissä kontakteissa.

Minuuttiyleisö (minute audience): yhden minuutin katsojamäärä. Pienin mittaritutkimuksen tuottama yksikkö, josta voidaan edelleen rakentaa varttien, ohjelmien jne. katselumäärät.

 

N

Net fraction (suom. Katsomisintensiteetti): ohjelmatason prosenttiluku, joka kertoo katsotun osuuden (%) ohjelman lähetysajasta.

Nettopeitto (net reach): kampanjan saavuttamat nettokontaktit, eli vähintään yhden ohjelman/spotin kampanjasta nähneet/kuulleet. Voi tarkoittaa myös sitä, kuinka monta kohderyhmään kuuluvaa yhdellä medialla tai mediayhdistelmällä tavoitetaan. Ilmoitetaan tuhansina (000) tai osuutena kohderyhmästä (%). Nettopeittoa käytetään kampanjaa suunniteltaessa ja voidaan tarkastella kampanjan jälkeen, mutta nettopeitto ei saa takuuta (kontaktimäärä saa kontaktitakuun). Huomioi päällekkäisyyden.

 

O

Ohjelma (TV) (programme): TV-yhtiöiden lähetyspäiväkirjoissa määritelty aikaväli, jolloin on lähetetty nimeltä mainittu ohjelma. Kaupallisten kanavien osalta ohjelmaan on sisällytetty myös mainoskatkot.

Ohjelman kokonaiskeskikatsojamäärä (000): ohjelman jakson eri esityskertojen keskikatsojamäärät, tallennekatselu ja netti-TV-katselu yhteenlaskettuna.

Ohjelmasponsorointi:

OLV = online video

OTS (opportunity to see), (average frequency): kampanjan keskimääräinen toisto, eli kuinka monta kertaa keskimäärin kampanjalla tavoitetulla kohderyhmäläisellä on ollut mahdollisuus kohdata mainos.

OTT ( over-the-top):  online-TV, eli internetin kautta tapahtuva jakelu. Tätä edustaa mm. suoratoistopalvelut.

Outstream-mainonta (in page): videomainos, joka esitetään muualla kuin videosisällön yhteydessä.

 

P

Paluukanava: digi-TV-tekniikkaan liittyvä paluukanava, joka mahdollistaa vuorovaikutteiset lisäpalvelut, kuten sähköposti, internet, pankkiasioiden hoito ja sähköinen kaupankäynti.

Peitto% (rating = TVR): katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (=100%) on väestöestimaatti.

Perustutkimus (establishment survey): = TV-taloudet suomessa = TV-mittaritutkimuksen peruskartoitus. Laaja postikysely, jolla selvitetään perusjoukko TV-ympäristöön liittyvien tekijöiden osalta sekä kerätään tietoja ns. rekrytointipankkiin paneelin rakentamista varten.

Prime time: katselun (TV) ”huippuaika” eli kellonaikaväli, jolloin television katsojia on yleensä eniten. Aikarajat asettuvat yleensä klo 18–23 väliselle ajalle, mutta mitään virallista prime time – määritystä ei ole.

Profiili: prosenttiluku, joka kertoo paljonko lehden lukijoissa/ohjelman katsojissa/kuulijoissa on kohderyhmään kuuluvia suhteessa koko väestö tai vertailuryhmä. Kohderyhmän osuus tietyn median kaikista seuraajista (%). Kertoo peiton lisäksi ohjelman tavoittavuudesta kohderyhmässä.

Päivätavoittavuus (daily reach): päivän tavoitettu yleisö, eli vähintään minuutin päivän aikana katsoneet (kanavaa, televisiota, videota jne).

Päällekkäispeitto: yksittäinen kohderyhmäläinen tavoitetaan usealla medialla samanaikaisesti.

 

Q

 

R

Rating point (GRP tai TRP): se näkemiskertojen määrä, joka vastaa yhtä prosenttia kohderyhmästä

RBS-sponsorointi:

Reach, tavoittavuus: (000 tai %). Kuinka moni katsoi ohjelmaa vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti joko yhden esityskerran tai vaikka koko kauden osalta. Kanavien tavoittavuudessa voidaan käyttää joko 1 minuutti katselua tai määritellä se tiukemmin esim. 5 minuuttia yhtäjaksoista katselua päivätavoittavuudessa ja 15 minuuttia yhtäjaksoista katselua viikkotavoittavuudessa.

ROI (return on investment): luku, joka kertoo mainonnan tai markkinoinnin kannattavuudesta, ts. panos-tuottosuhde.

ROS (run of site), läpi sivuston: samaa mainosta näytetään sivuston kaikilla sivuilla/useilla sivuilla tai sivuston osioissa.

 

S

SEO (search engine optimization): tarkoittaa sitä, että verkkosivujen sisällöt suunnitellaan hakukoneystävällisiksi. Näin ne nousevat (esimerkiksi Googlen) hakutuloksissa korkeammalle ja saavat enemmän kävijöitä.

SEM (search engine marketing): hakukonemarkkinointia, jolla pyritään parantamaan sijoitusta hakutuloksissa maksetulla mainonnalla hakukoneissa.

SMATV (satellite master antenna TV): television katselun vastaanottotapana on esim. taloyhtiön yhteinen lautasantenniverkko.

SOM (share of market): markkinaosuus

SOV (share of voice): yhden mainostajan osuus kaikista mediapanostuksista tietyssä kategoriassa tietyllä ajanjaksolla. Mitataan TNS:n keräämästä mediapanostusdatasta. Ilmaistaan prosentteina.

SOV (share of viewing): kanavan katseluosuus

SOV/SOM-indeksi: mediapanostus vs. markkinaosuus. Kertoo mediapanostusten aggressiivisuudesta. Ei ota huomioon mediastrategiaa ja viestinnän sisältöä.

Spotti (spot): yksittäinen (jollakin mainoskatkolla) lähetetty mainos. Spotti on määritelty päivämäärän, kellonajan, mainostajan, tuoteryhmän ja tuotteen perusteella.

SVOD = subscription video on demand, streaming video on demand, esim. C More, Discovery + ja Ruutu+.

 

T

Tavoitettu yleisö (reach) (tavoittavuus): tavoitetusta yleisöstä puhutaan ohjelmien yhteydessä, jolloin tarkoitetaan ohjelmaa vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti katsoneita. (TV). Päivän ja viikon tavoitetusta yleisöstä käytetään termiä päivä/viikkotavoittavuus ja silloin tarkoitetaan kaikkia päivän tai viikon aikana vähintään minuutin katsoneita.

Tehokas toisto (effective frequency, effective reach) (efektiivinen toisto): prosenttiosuus kohderyhmästä, joka on altistunut mainonnalle tietyllä toistotasolla. Kampanjatunnusluku, joka kertoo kuinka suuri osuus (%) kohderyhmästä on nähnyt vähintään yhden, kaksi jne. Kampanjaan kuuluvaa ohjelmaa/spottia.

Toisto (frequency) (OTS = keskimääräinen toisto) (frequency distribution = toiston jakauma): keskimääräinen toisto. Kuinka monta kertaa keskimäärin kohderyhmään kuuluva henkilö näki mainoksen. ks. yllä

Toistokerrat (average frequency, OTS): ks. yllä, ja kohta OTS.

Toistokontrolli (myös frekvenssi): mainokselle määritetään toistokontrolli eli kuinka monta kertaa korkeintaan samaa mainosta näytetään samalle selaimelle tai kirjautuneelle käyttäjälle.

Total TV: online TV + lineaarinen TV. Suomessa mitataan ensimmäisten joukossa koko maailmassa Total TV -katselua (Finnpanel).

Total TV -mittaus: Total TV -mittauksessa sisältöjen katselu mitataan kaikilta päätelaitteilta, myös mobiililaitteista.

Trendi: päivä/viikkoraportoinnin osa, jossa ko. viikolle on esitetty katseluminuutit ja tavoitettu yleisö (10v+) tarkimmalla mahdollisella kanavajaotuksella. Trendissä esitetään ”viralliset” katseluminuutit, joista voidaan laskea viikon, kuukauden tai vuoden katseluosuudet.

TRP (”terppi”), (target rating point): bruttopeitto kohderyhmässä (%) eli kampanjaan kuuluvien ohjelmien/spottien peittojen summa, kun puhutaan kohderyhmästä. Kertoo kampanjan koosta, muttei ota kantaa nettopeittoon ja toistoon. Tietyissä medioissa (TV, radio) käytettävä ostovaluutta.

TV-mittaritutkimus (TAM = television audience measurement): television katselun mittaus- ja raportointijärjestelmä. Mittaa kotona ja vapaa-ajanasunnoilla TV-ruudun kautta kulutettua sisältöä ja mainoskatkoja.

 

U

 

V

Viewability: eli mainonnan näkyvyys. Digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin yhteisö IAB Finland määrittelee viewabilityn mittariksi, joka mittaa mainonnan näkyvyyttä käyttäjän ruudulla. Määritelmän mukaan mainos on näkyvä (viewable impression) silloin, kun sen pinta-alasta näkyy tietty osa käyttäjän ruudulla tietyn aikaa. Viewability ei mittaa sitä, onko kävijä todellisuudessa nähnyt mainoksen vaan kertoo, onko mainos ollut paikalla, jossa kuluttajalla on ollut mahdollisuus nähdä se.

Viikkotavoittavuus (weekly reach): viikon tavoitettu yleisö, eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet (kanavaa, televisiota, videota jne).

VOD: video on demand

Väestöestimaatti (population): sukupuolille sekä painotuksessa oleville muuttujille = väestötilaston tai muiden tilastojen mukainen väestömäärä. Muille kohderyhmille = ryhmään kuuluvien paneelissa olevien henkilöiden painokertoimien summa.

 

W

 

X

 

Y

Yliyön raportti (pdf) (overnight report): päivittäinen raportti, joka tulostetaan edellisen illan TV-katselusta seuraavana päivänä.  

 

Z

 

Å

 

Ä

 

Ö

 


 

Lähteet:

Digita
Finnpanel (sanasto)
MTV Media (Ota mediajargoni haltuun!)
Screenforce Showroom
Wikipedia

 

TV-mainonnan perusteet

Haluatko tietoa TV:n mahdollisuuksista, tavoittavuudesta ja tulevaisuudesta?

Olemme koonneet oppaan, mistä löydät perustietoja vaikuttavasta TV-mainonnasta. Saat oppaasta ideoita ja inspiraatiota TV:n hyödyntämiseen.

Lataa opas