Global TV Group Glossary (lataa KV -sanasto pdf)

Terminologia A — Z: 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Å   Ä   Ö 

A

Aikablokki: Ohjelmien katselu live-lähetysajan ulkopuolella esim. Elisa Viihteen, Telia TV:n, DNA TV:n tai digiboxin kautta (engl. TSV l. time shifted viewing). Kts myös VOSDAL.

Ajassa siirretty katselu: Keskimääräinen tv-katselun yleisömäärä minuutissa. Kts. myös Keskikatsojamäärä.

  • Livekatselu: niin sanottu perinteinen katselu ohjelman lähetyksen aikana
  • VOSDAL (vieved on same day as live): ohjelmalle samana päivänä klo 02:00 mennessä kertynyt viivästetty katselu.
  • Live + VOSDAL: perinteinen live katselu sekä samana päivänä klo 02:00 mennessä kertynyt viivästetty katselu (yliyönraportti).
  • Consolidated: kokonaiskatselu, joka on kertynyt lähetyspäivältä ja sen jälkeisiltä 7 vuorokaudelta.
  • VOSDAL + 7 d (TSV, time shifted viewing): pelkästään ajassa siirretysti kertynyt katselu.

AMR (average minute rating): Keskimääräinen tv-katselun yleisömäärä minuutissa. Kts. myös Keskikatsojamäärä.

Antennitelevisio, antenni-tv: Televisioteknologia, jossa kuva välittyy antenniverkon kautta.

ATV / ATS (average time viewed / average time spent): Television katseluun keskimäärin käytetty aika tietyssä katsojaryhmässä tai kanavalla. Ilmoitetaan tavallisesti muodossa min/vrk. Kts. myös Katselumäärä.

AVOD: advertising video on demand, esim. MTV -palvelu, Ruutu ja Discovery +

 

B

Bruttopeitto (GRP = bruttopeitto prosentteina koko väestössä, tai TRP = bruttopeitto kohderyhmässä tai gross impacts): Kampanjan saavuttama kokonaiskontaktimäärä. Ilmaistaan joko GRP-muodossa (bruttopeitto prosentteina koko väestössä) tai TRP-muodossa (bruttopeitto prosentteina kohderyhmässä, engl. gross impacts). Kts. myös opas Tv-matematiikan perusteet.

Brand Lift: Ilmainen työkalu, jolla mitataan mainosten vaikutusta brändimielikuvaan.

Bränditurvallisuus: Huomioidaan mainostamisessa varmistamalla, että brändi ja mainosviestit näkyvät turvallisen ja laadukkaan sisällön yhteydessä.

BVOD (broadcaster video on demand): Kattotermi tv-yhtiöiden tuottamalle laadukkaalle suoratoistosisällölle. Pitää sisällään niin mainosrahoitteisen (AVOD) kuin tilaajamaksullisen (SVOD) VOD:n.

 

C

CSOV (commercial share of viewing): Kts. Kaupallinen katseluosuus.

CPT/CPM; (cost per thousand/cost per mille): Kampanjakohtainen hinta per tuhat katsojaa, eli paljonko maksaa 1000 henkilön tavoittaminen halutussa kohderyhmässä. Kts. myös opas Tv-matematiikan perusteet.

CPP (cost per gross rating point) = cost of broadcast schedule (GRPS): Kontaktihinta yhtä GRP- / TRP-yksikköä kohden, joka kertoo hinnan yhden brutopeittoprosentin (rating point) tavoittamiseksi kohderyhmässä. Sama kuin yhden TRP:n hinta. Kts. opas Tv-matematiikan perusteet.

CTV (Connected TV): Kattotermi, jolla viitataan internetiin kytkeytyneillä laitteilla tapahtuvaan katseluun. Esimerkkejä CTV:n soveltamisesta ovat vaikkapa osallistavat QR-koodit. Kts. myös HbbTV ja hybridi-tv.

D

DTH (direct to home): TV:n katselu, jonka vastaanottotapana on oma lautasantenni.

DAI (digital add insertion): Dynaaminen jakelutekniikka, joka mahdollistaa kohdennettavuuden ja jonka avulla videomainoksia voi näyttää lineaarisessa televisiossa sekä suoratoistosisältöjen yhteydessä.

DVB (digital video broadcasting):Eurooppalainen digi-tv-standardi, joka on valittu Suomessa digitaaliseksi lähetysjärjestelmäksi. DVB-tunnusta käytetään myös lisämerkintöjen DVB-T, DVB-C ja DVB-S kanssa.

 

E

EPG (electronic programme guide): Sähköinen ohjelmaopas

Estimaatti (viewers, rating): Keskikatsojamäärä (1000 katsojaa) yhdelle minuutille. Pidemmälle aikajaksolle estimaatti on minuuttiyleisöjen keskiarvo.

 

F

Finnpanelin tv-mittaustutkimus: Toimii tv-katselun sekä mainonnan ostamisen ja myymisen tunnuslukujen tuottajana Suomessa. Total TV -mittaus on osa Finnpanelin tutkimusta.

Frekvenssi: Kts. Toistokontrolli. Lisätietoa myös Tv-matematiikan perusteet -oppaassa.

FTA-kanava (free to air): Maksuton kanava, jonka sisällöt ovat kaikille ilmaisia.

 

G

GRP (gross rating point): bruttopeitto koko väestössä (%). Kertoo kampanjan koosta, muttei ota kantaa nettopeittoon ja toistoon. Kohderyhmistä puhuttaessa käytetään termiä TRP.  

 

H

HbbTV (hybrid broadcast broadband): HbbTV on standardi, joka yhdistää tv-lähetyksen ja laajakaistan tuomalla CTV:n ominaisuudet helppokäyttöisesti katsojien saataville.

Hybriditelevisio (Hybrid Broadband TV): HbbTV-standardilla toimiva televisio, joka mahdollistaa esimerkiksi QR-koodien käytön ja osallistumisen erilaisiin äänestyksiin kaukosäätimellä.

Henkinen saavutettavuus (mental availability): Todennäköisyys, jolla ostaja huomaa, tunnistaa tai ajattelee brändiä ostotilanteessa ja valitsee kyseisen brändin muiden sijaan.

HVOD (hybrid video on demand): HVOD yhdistää mainosrahoitteisen suoratoistopalvelun (AVOD Advertiser Video on Demand) ja tilaajarahoitteisen mallin (SVOD Subscriber Video on Demand).

I

Indeksi (index, affinity): Luku, joka kertoo miten esimerkiksi tv-ohjelma tavoittaa kohderyhmän verrattuna koko väestöön.

Impressio (ad impression): Mainosnäyttö (engl. ad impression).

Inscreen (myös viewability): Todennettu display-mainosnäyttö.

Instream-mainonta: Videomainos, jota esitetään videosisällön alussa (preroll), keskellä (midroll) ja sisällön päätyttyä (postroll).Todennettu display-mainosnäyttö.

ITV (internet-tv): Kts. Online-tv

IPTV (internet protocol television): Internet-pohjainen tv-ohjelmien lähetystapa, joka mahdollistaa esimerkiksi vuorovaikutteisten tv-ohjelmien jakelun.

Iso ruutu (Big Screen): Käytetään yleisesti televisiosta, kun verrataan pieniin katselulaitteisiin, kuten tabletti tai puhelin.

J

 

K

Kaapelitelevisio: Televisioteknologia, jossa kuva välittyy kaapeliverkon kautta.

Kampanjan kokonaiskontaktit: Kaikkien niiden mainoskatkojen yhteenlaskettu keskikatsojamäärä, joissa kampanjaan kuuluvaa TV-mainosspottia on esitetty. Keskikatsojamäärä lasketaan yhteen joko valitussa kohderyhmässä (TRP tai tuttavallisemmin ”terppi”) tai koko väestössä (GRP).

Kanavakortti: Kanavakortin (myös ohjelmakortti tai kaapelikortti) avulla tilataan maksukanavia kaapelitelevisiosta.


Katko: Kts. Mainoskatko

Katseluminuutti (time of viewing): Koko väestön tai kohderyhmän edustajan katseluun keskimäärin käyttämä minuuttimäärä (engl. time of viewing).

Katselumäärä: Keskiarvo koko väestön televisiokatselun määrästä eri kohderyhmissä tai kanavilla. Kts. myös ATV / ATS.

Katseluosuus: Ohjelman tai tv-kanavan katseluosuus (engl. share of viewing) koko tv-yleisöstä, eli kuinka moni tv:n katsojista katsoi keskimäärin juuri kyseistä ohjelmaa tai kanavaa. Kanavien osuuksia ilmaistaan esim. koko vuorokauden, prime timen tai tietyn tunnin osalta.

Katsomisintensiteetti: Ohjelmatasolla esitettävä prosenttiluku (engl. net fraction), joka kertoo katsomisen osuuden ohjelman koko lähetysajasta.

Kaupallinen katseluosuus: Kaupallisen tv-kanavan (tai niiden yhdistelmien) osuus (engl. CSOV) kaikkien kaupallisten tv-kanavien kokonaiskatselusta.

Keskikatsojamäärä: Keskiarvo tv-katselun yleisömäärästä per minuutti (engl. average minute rating). Ilmoitetaan tuhansina (000) tai suhteessa kohderyhmän kokoon (TRP).

Keskimääräinen toisto: Keskimääräinen toisto

Kontakti: Televisiossa mainosspotin kontakti on kyseisen mainoskatkon keskikatsojamäärä. Tv-mainonta ostetaan ja takuutetaan kontakteissa. Kts. myös Mainoskatkon keskikatsojamäärä.

Kohderyhmä: Väestöryhmä, jonka katselua tms. analysoidaan. Mainonnassa kohderyhmä on se joukko, jota mainoksella tavoitellaan.

Kokonaiskatselu: Kaikki katselu (eng.consolidatied viewing), joka on kertynyt lähetyspäivältä ja sen jälkeisiltä 7 vuorokaudelta.

Konversioprosentti: Se osuus kohderyhmästä, jotka täyttää kohderyhmälle asetetun tavoitteen. Jos tavoitteena on esimerkiksi saada kohdeyleisö klikkaamaan tiettyä linkkiä, konversioprosentti kertoo, kuinka suuri osuus kohdeyleisöstä on linkkiä klikannut.

Kustannus per peittoprosentti: Kts. CPP (cost per point)

Kustannus/tuhat kontaktia: Kts. CPT / CPM (cost per thousand / cost per mille)

 

L

Lineaarinen televisio: Televisiolähetys, joka lähetetään kaapeliverkon, antenniverkon tai satelliitin (mutta ei siis internetin) välityksellä. Lineaarista televisiota katsotaan ajoitettuna televisiosta livehetkenä tai takautuvasti. Vrt. Suoratoistopalvelu.

Live-tv: Kts. suora lähetys

Lähetysaika: Tv-yhtiöiden lähetyspäiväkirjoissa määritelty aikaväli, jolloin nimetty ohjelma lähetetään.

M

Mainonnan näkyvyys: Mittari, jolla mitataan mainonnan näkyvyyttä (engl. viewability) käyttäjän ruudulla. Mainos on näkyvä (viewable impression), kun sen pinta-alasta näkyy tietty osa käyttäjän ruudulla tietyn aikaa. (Lähde: IAB Finland)

Mainoskatko: Ohjelman katkaiseva tauko lähetysajassa, jossa mainokset esitetään (eng. commercial break).
Mainoskatkon keskikatsojamäärä: Mainoskatkon minuuttiyleisöjen keskiarvo. Ilmoitetaan joko tuhansina (000) tai suhteessa kohderyhmän kokoon (TRP).

Mainosrahoitteinen: Ohjelmaa tuotetaan mainostajien rahoituksella.

Mainosspotti: Ohjelmaa tuotetaan mainostajien rahoituksella.

Maksukanava: Erikseen tilattava maksullinen televisiokanava, kuten C More, Ruutu+ ja Viasat. Kts. myös kanavakortti.

Massamedia: Kattotermi joukkotiedotusvälineille (erityisesti televisio, radio ja lehdistö) jotka viestivät yksisuuntaisesti monelle vastaanottajalle.

Minuuttiyleisö: Yhden minuutin katsojamäärä (engl. minute audience). Pienin mittaritutkimuksen tuottama yksikkö, josta voidaan edelleen rakentaa varttien, ohjelmien jne. katselumäärät.

Mainosten lyhytaikainen myyntivaikutus: Suhde niiden välillä, jotka ovat tehneet ostoksen mainoksen vaikutuksen alaisena, ja niiden, jotka ovat tehneet ostoksen muista syistä.

Moninäyttökatselu: Erilaisten laitteiden, kuten kännykän ja tietokoneen, käyttö yhtä aikaa tv-katselun ohessa (engl. multiscreen viewing, second screen viewing).

N

Net fraction: Kts. Katsomisintensiteetti

Nettivideo: Mikä tahansa nettiin ladattu ja sieltä katsottavissa oleva video, esimerkiksi YouTubessa tai Vimeossa.

Nettopeitto: Kampanjan saavuttamat nettokontaktit  (engl. net reach), eli vähintään yhden spotin kampanjasta nähneet/kuulleet. Voidaan myös käyttää kuvaamaan sitä, montako kohderyhmään kuuluvaa yhdellä medialla tai mediayhdistelmällä on tavoitettu. Ilmoitetaan tuhansina (000) tai osuutena kohderyhmästä (%).

 

O

Off-prime: Parhaan katseluajan ulkopuolinen katseluaika. Vrt. Prime time.

Ohjelma: Kanavan ohjelmavirran tai ohjelmatarjooman yksittäinen esitettävä kokonaisuus (engl. TV programme). Kaupallisilla kanavilla ohjelmaan sisältyvät myös sen lomassa olevat mainoskatkot.

Ohjelman kokonaiskeskikatsojamää: Ohjelman jakson eri esityskertojen keskikatsojamäärät, tallennekatselu ja online-tv-katselu yhteenlaskettuna.

Ohjelmakirjasto: Ohjelmakirjasto on kuukausimaksullinen sisältökokonaisuus, jossa maksetaan rajattomasta sisältöjen käytöstä kiinteää hintaa. Kts. myös Suoratoistopalvelu.

Ohjelmakortti: Kts. Kanavakortti.

Ohjelmasponsorointi: Sponsori tukee rahallisesti esitettävää ohjelmaa. Yleensä brändi mainitaan ennen ja/tai jälkeen mainoskatkon. Kts. myös Tuotesijoittelu.

OLV (online video): Internetissä katsottava video.

Online-tv: Kts. suoratoistopalvelu

OTS (opportunity to see): Arvio siitä, kuinka monella kampanjan kohderyhmään kuuluvalla on mahdollisuus kohdata mainos. Kts. myös Keskimääräinen toisto.

OTT ( over the top):  Internetin välityksellä toimiva tv-palvelu tai laite. OTT-palveluja ovat esim. Elisa Viihde, Netflix ja HBO Nordic. Kts. myös suoratoistopalvelu ja CTV.

Outstream-mainonta (in page): Videomainos, joka esitetään muualla kuin videosisällön yhteydessä.

 

P

Paluukanava: Digi-tv-tekniikkaan liittyvä järjestelmä, joka mahdollistaa vuorovaikutteiset lisäpalvelut, kuten osallistumisen äänestyksiin tv:n välityksellä.

Peittoprosentti: Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (=100%) on väestöestimaatti (rating = TVR).

Perustutkimus: Laaja postikysely, jolla kerätään tietoja tv-talouksista Suomessa. Dataa hyödynnetään mm. tv-mittaritutkimuksen peruskartoituksessa. Engl. establishment survey.

Prime time: Television katselun ”huippuaika”, jolloin katsojia on eniten. Prime time on yleensä klo 18–23 välisenä aikana, mutta ajankohta saattaa vaidella eri maissa.

Profiili: Ilmaisee prosentteina yleisössä kohderyhmään kuuluvat suhteessa koko väestöön tai vertailuryhmään. Kertoo peiton lisäksi ohjelman tavoittavuudesta kohderyhmässä.

Päivätavoittavuus (daily reach): Vähintään minuutin yhden päivän aikana katselleet eli tavoitettu yleisö.

Premium-video: Ammattimaisesti tuotettua videosisältöä, joka kohdennetaan bränditurvallisessa ja laadukkaassa ympäristössä sitoutuneelle yleisölle.

Päällekkäispeitto: Yksittäinen kohderyhmäläinen tavoitetaan usealla medialla samanaikaisesti.

 

Q

 

R

Rating point: Näkemiskertojen määrä, joka vastaa yhtä prosenttia kohderyhmästä (GRP tai TRP).

RBS-sponsorointi: Ns. kelluva ohjelmayhteistyö, jossa brändin ohjelmayhteistyötunnukset näkyvät tv-yhtiön määrittämien ohjelmien yhteydessä.

Reach (tavoittavuus): Kanavien tavoittavuus (000 tai %), joka määritellään kuinka moni katsoi ohjelmaa vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti.

ROI (return on investment): Panos-tuottosuhde, joka kertoo mainonnan tai markkinoinnin kannattavuudesta.

ROS (run of site), läpi sivuston: Samaa mainosta näytetään läpi sivuston.

 

S

Satelliittitelevisio: Televisioteknologia, jossa kuva välitetään satelliitin avulla.

SEO (search engine optimization): Viittaa verkkosivujen sisältöjen hakukoneystävälliseen suunnitteluun, jotta sivusto näkyy korkeammalla hakutuloksissa.

SEM (search engine marketing): Hakukonemarkkinointia, jolla pyritään parantamaan sijoitusta hakutuloksissa maksetulla mainonnalla hakukoneissa.

SMATV (satellite master antenna TV): Television katselun vastaanottotapana, esim. taloyhtiön yhteinen lautasantenniverkko.

SOM (share of market): Markkinaosuus.


SOV (share of voice): Yhden mainostajan (prosentti)osuus kaikista mediapanostuksista tietyssä kategoriassa tietyllä ajanjaksolla. Mitataan TNS:n keräämästä mediapanostusdatasta.

SOV (share of viewing): Kts. Katseluosuus.


SOV/SOM-indeksi: Mediapanostus suhteutettuna markkinaosuuteen.
Spotti (spot): Yksittäinen mainoskatkon mainospaikka. Spotin hinta määritellään päivämäärän, kellonajan, mainostajan, tuoteryhmän ja tuotteen perusteella.

STAS (short-term advertising strength): Kts. Mainosten lyhytaikainen myyntivaikutus.

Suora lähetys: Radio- taio televisiolähetys, jota ei ole nauhoitettu etukäteen, vaan se lähetetään reaaliaikaisena suoraan katsojille.

Suoratoistopalvelu: Kuukausimaksullinen sisältökokonaisuus, jossa maksetaan rajattomasta sisältöjen katselusta. Tallenteiden katselua ei ole sidottu lähetysaikaan tai -paikkaan. Suomessa mediayhtiöillä on omat maksuttomat suoratoistopalvelunsa, kuten Yle Areena, MTV Katsomo ja Ruutu. Esimerkkejä maksullisista palveluista ovat Netflix, HBO Max, C More ja Ruutu+, Discovery+-palvelu.


SVOD (subscription/streaming video on demand): Tilaajarahoitteista sisältöä, kuten C More, Ruutu+ ja Discovery+-palvelu.

 

T

Tavoitettu yleisö (tavoittavuus): Tavoitettu yleisö tv-ohjelman yhteydessä eli vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti ohjelmaa katsoneet. Päivä- ja viikkotavoittavuus lasketaan päivän/viikon aikana vähintään minuutin ohjelmaa katsoneista.

Tilaajarahoitteinen: Palvelu rahoitetaan käyttäjien kuukausi- tai vuosimaksuilla.

Tilausvideo: Kts. VOD

Tehokas toisto: Prosenttiosuus kohderyhmästä, joka on altistunut mainonnalle tietyllä toistotasolla, engl. effective frequency, effective reach.

Toisto: Kuinka monta kertaa kohderyhmään kuuluva henkilö näki mainoksen. Vrt. keskimääräinen toisto.

Toistokontrolli: Frekvenssi eli kuinka monta kertaa korkeintaan samaa mainosta näytetään samalle selaimelle tai kirjautuneelle käyttäjälle. Kts. myös opas Tv-matematiikan perusteet.

Total TV: Suomessa mitataan ensimmäisten joukossa koko maailmassa Total TV -katselua, johon sisältyy online-tv ja tv (Finnpanel).

Total TV-mittaus: Sisältöjen katselun mittaus kaikilta päätelaitteilta. Tv-mittaritutkimus laajeni koskemaan myös Yle Areenan, MTV-palvelun, Ruudun ja Discovery+-palvelun katselua aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Trendi: Raportoinnissa esitettävä ko. viikon "viralliset" katseluminuutit ja tavoitettu yleisö kanavittain.

TRP (target rating point): Suomessa "terppi", tiettyissä medioissa (TV, radio) käytettävä ostovalluutta. Kts. myös bruttopeitto.

Tuotesijoittelu: Ohjelmaan on upotettu mainostajan tuote tai logo (engl. product placement). Vrt. myös Ohjelmasponsorointi.

TV-mittaritutkimus: Television katselun mittaus- ja raportointijärjestelmä. Lyhenne TAM = television audience measurement.

TVOD (transactional video on demand): Sarja tai elokuva, joka vuokrataan tai ostetaan kertaveloituksella esimerkiksi internetistä, kuten Apple TV:stä.

TSV (time shifted viewing): Kts. ajassa siirretty katselu

 

U

 

V

Viewability: Kts. Mainonnan näkyvyys.

Viikkotavoittavuus: Viikon tavoitettu yleisö, eli vähintään minuutin viikon aikana kanavaa, televisiota, videota jne. katsoneet. Engl. weekly reach.

VOD: Video, joka on ladattavissa tai katsottavissa suoratoistona. Suomessa käytetään myös termiä tilausvideo.

VOSDAL (viewed on same day as live): Ohjelmalle samana päivänä klo 02.00 mennessä kertynyt viivästetty katselu.

Väestöestimaatti: Väestötilaston mukainen väestömäärä eri kohderyhmille. Engl. population.

 

W

 

X

 

Y

Yliyön raportti: Raportti (engl. overnight report), joka koostaa yhteen edellisen päivän tv-katselumäärät.

Yhteismitallisuus: Total TV -käsitteeseen liittyvä mittaus, jolla pyritään saamaan lineaarisen television katselu ja verkossa tapahtuva katselu samalle mittaristolle. Engl. cross media measurement.

Z

 

Å

 

Ä

Älytelevisio: Internet-yhteyttä hyödyntävä televisio (engl. Smart TV), jossa on internet-selain, sovelluksia jne.

 

Ö

 


 

Lähteet:

Digita
Finnpanel (sanasto)
MTV Media (Ota mediajargoni haltuun!)
Screenforce Showroom
Wikipedia

 

TV-mainonnan perusteet

Haluatko tietoa TV:n mahdollisuuksista, tavoittavuudesta ja tulevaisuudesta?

Olemme koonneet oppaan, mistä löydät perustietoja vaikuttavasta TV-mainonnasta. Saat oppaasta ideoita ja inspiraatiota TV:n hyödyntämiseen.

Lataa opas