Terminologia A — Z: 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Å   Ä   Ö 

A

Aikablokki: Aikaväli, jota käytetään mainonnan suunnitteluun ja katselun raportointiin. Esim. prime time (18-24) tai off prime.

Ajassa siirretty katselu: (
time shifted viewing): TV:n katselua raportoidaan seuraavasti:

  • Livekatselu (live viewing): katselu ohjelman lähetyksen aikana 
  • VOSDAL (viewed on same day as live): ohjelmalle lähetyspäivänä ja seuraavana yönä klo 02.00 mennessä kertynyt viivästetty katselu. TV-vuorokausi alkaa 02.00 ja päättyy 01.59.59 
  • Yliyönluvut, Live + VOSDAL 
  • Lopulliset luvut:kokonaiskatselu, joka on kertynyt lähetyspäivältä ja sen jälkeisiltä 7 vuorokaudelta. Ns. virallinen valuutta. 
  • TSV (time shifted viewing): pelkästään viivästetysti/ajassa siirretysti kertynyt katselu.

aCPM (Attentive cost per 1000 impressions): Huomion kustannus per 1000 näyttökertaa (aCPM) perustuu APM:ään ja CPM:ään. Lasketaan kustannukset huomiosekuntia kohti, jaettuna näyttökertojen kokonaismäärällä.  

AMR (average minute rating): Keskikatsojamäärä eli ohjelman, katkon tai aikablokin minuuttiyleisöjen keskiarvo.

APM (Attention per 1000 impressions): Huomio per 1000 näyttökertaa (APM) mittaa kokonaishuomiota sekunteina, jonka kohderyhmä sai 1000 näyttökertaa kohti. 

Antennitelevisio, antenni-tv: Televisioteknologia, jossa kuva välittyy antenniverkon kautta.

ATV (average time viewed):  Katseluun keskimäärin käytetty aika. Ilmoitetaan tavallisesti muodossa min/vrk, min/viikko jne. Kts. myös Katselumäärä.

ATS (average time spent): Katseluun keskimäärin käytetty aika niiden parissa, jotka tavoitettiin (eli niiden jotka katsoivat vähintään 1 minuutin).

AVOD (advertising video on demand): Mainosrahoitteinen suoratoistopalvelu, esim. MTV-palvelu, Ruutu ja Discovery+.

B

Brand Lift: Yleisnimitys, kun tarkastellaan muutosta brändimittareissa esimerkiksi kahden eri ajanjakson tai eri kohderyhmän välillä. Brändimittareita ovat tyypillisesti tunnettuus, harkinta, ostoaie/osto sekä preferenssi. 

Bränditurvallisuus: Mediatalot huomioivat ja varmistavat, että brändi ja mainosviestit näkyvät turvallisen ja laadukkaan sisällön yhteydessä.

BVOD (broadcaster video on demand): Kattotermi tv-yhtiöiden tuottamalle laadukkaalle suoratoistosisällölle. Pitää sisällään niin mainosrahoitteisen (AVOD) kuin tilaajamaksullisen (SVOD) VOD:n.

C

CSOV (commercial share of viewing): Kts. Kaupallinen katseluosuus.

CPT/CPM (cost per thousand/cost per mille): Kampanjakohtainen hinta per tuhat katsojaa, eli paljonko maksaa 1000 henkilön kontaktimäärä halutussa kohderyhmässä. Kts. myös opas Tv-matematiikan perusteet.

CPP (cost per gross rating point) = cost of broadcast schedule (GRPS): Kontaktihinta yhtä GRP- / TRP-yksikköä kohden. Kts. opas Tv-matematiikan perusteet.

CTV (Connected TV): Kattotermi, jolla viitataan internetiin kytkeytyneillä laitteilla tapahtuvaan katseluun. Esimerkkejä CTV:n soveltamisesta ovat vaikkapa osallistavat QR-koodit. Kts. myös HbbTV ja hybridi-tv.

D

DTH (direct to home): TV:n katselu, jonka vastaanottotapana on oma lautasantenni.

DAI (digital add insertion): Dynaaminen jakelutekniikka, joka mahdollistaa kohdennettavuuden ja jonka avulla videomainoksia voi näyttää lineaarisessa televisiossa sekä suoratoistosisältöjen yhteydessä.

DVB (digital video broadcasting): Eurooppalainen digi-tv-standardi, joka on valittu Suomessa digitaaliseksi lähetysjärjestelmäksi. DVB-tunnusta käytetään myös lisämerkintöjen DVB-T, DVB-C ja DVB-S kanssa.

E

EPG (electronic programme guide): Sähköinen ohjelmaopas

F

FAST (Free Ad-Supported Streaming Television): Kattotermi mainosrahoitteiselle netin kautta katsottavalle tv-palvelulle, joka toimii perinteisen tv:n tapaan siinä, että ohjelmat katsotaan silloin kun ne esitetään. 

Finnpanelin tv-mittaritutkimus: Tutkimuksesta saatujen tv-katseluun liittyvien tunnuslukuja käytetään lineaari-tv-mainosajan ostamisessa ja myymisessä. Erillisenä tutkimuksena Finnpanel mittaa lineaarikatselun lisäksi tv-yhtiöiden suoratoistopalveluiden katselua Total TV -tutkimuksessa.

Frekvenssi: Kts. Toistokontrolli. Lisätietoa myös Tv-matematiikan perusteet -oppaassa.

FTA-kanava (free to air): Maksuton kanava, jonka sisällöt ovat kaikille ilmaisia.

G

GRP (gross rating point): keskikatsojamäärä (kanavan, aikablokin, ohjelman, katkon) suhteessa koko väestöön. TRP vastaavasti kohderyhmän keskikatsojamäärä suhteessa kohderyhmän kokoon.

H

HbbTV (hybrid broadcast broadband): HbbTV on standardi, joka yhdistää tv-lähetyksen ja laajakaistan tuomalla CTV:n ominaisuudet helppokäyttöisesti katsojien saataville.

Hybriditelevisio (Hybrid Broadband TV): HbbTV-standardilla toimiva televisio, joka mahdollistaa esimerkiksi QR-koodien käytön ja osallistumisen erilaisiin äänestyksiin kaukosäätimellä.

Henkinen saavutettavuus (mental availability): Brändin markkinaosuus kuluttajan mielessä eli huomaako, ajatteleeko tai tunnistaako kuluttaja brändin ostohetkellä, ja millaisia mielikuvia hän yhdistää brändiin ja sen tuotteeseen

Huomiosekunnit (attentive seconds): Yksi huomiotutkimuksen keskeinen mittari, joka kertoo, kuinka monen sekunnin ajan katsoja on huomannut mainosta.

Huomiotalous (attention economy): Ympäristö, jossa kilpaillaan erilaisilla sisällöillä ja palveluilla ihmisten huomiosta. Huomiotaloudessa ihmisten huomio pyritään muuttamaan rahaksi esimerkiksi mainosten avulla.

Huomiotutkimus (attention study): Tutkimus, jolla pyritään selvittämään mediamainonnalla saavutettua huomiota. Tavoitteena on todentaa, kuinka kauan käyttäjä on altistunut eli viettänyt aikaa mainoksen parissa.

HVOD (hybrid video on demand): HVOD yhdistää mainosrahoitteisen suoratoistopalvelun (AVOD Advertising Video on Demand) ja tilaajarahoitteisen mallin (SVOD Subscription Video on Demand). Asiakkaalle on palvelun käyttämiseksi tarjolla useita erilaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi Netflix, jossa on sekä mainoksellinen että mainokseton tilausvaihtoehto (mainoksellinen ei vielä Suomessa) on HVOD:ia. Suomalaisilla tv-yhtiöillä Sanomalla ja MTV:llä on nyt myös erilaisia vaihtoehtoja tilaajille (mainoksilla tai ilman) tarjolla Ruutu + ja MTV Katsomossa.

I

Indeksi (index, affinity): Luku, joka kertoo, miten esimerkiksi tv-ohjelmaa katsotaan (määrä tai tavoittavuus) kohderyhmässä verrattuna koko väestöön.

Impressio (ad impression): Mainosnäyttö.

Inscreen (myös viewability): Todennettu display-mainosnäyttö.

Instream-mainonta: Videomainos, jota esitetään videosisällön alussa (preroll), keskellä (midroll) tai sisällön päätyttyä (postroll). Todennettu display-mainosnäyttö. Videomainonta luokitellaan instream tai outstream -videomainonnaksi sen perusteella, millaisen sisällön yhteydessä videomainonta esitetään. Instream eli spottimainonta esitetään liikkuvan kuvan sisällön yhteydessä, kun taas outstream-videomainonta on sijoitettu muihin kuin videosisältöjen yhteyteen, esimerkiksi tekstiartikkelin yhteyteen.

ITV (internet-tv): Kts. Online-tv

IPTV (internet protocol television): Internet-pohjainen tv-ohjelmien lähetystapa, joka mahdollistaa esimerkiksi vuorovaikutteisten tv-ohjelmien jakelun.

Iso ruutu (Big Screen): Käytetään yleisesti televisiosta, kun verrataan pieniin katselulaitteisiin, kuten tabletti tai puhelin.

J

K

Kaapelitelevisio: Televisioteknologia, jossa kuva välittyy kaapeliverkon kautta.

Kampanjan kokonaiskontaktit (gross impacts): Kaikkien niiden mainoskatkojen yhteenlaskettu keskikatsojamäärä (tuhansina tai GRP/TRP:nä), joissa kampanjaan kuuluvaa TV-mainosspottia on esitetty. Katkojen keskikatsojamäärät lasketaan yhteen joko valitussa kohderyhmässä (TRP tai tuttavallisemmin ”terppi”) tai koko väestössä (GRP).

Kanavakortti: Kanavakortin (myös ohjelmakortti tai kaapelikortti) avulla tilataan maksukanavia kaapelitelevisiosta.


Katko: Kts. Mainoskatko

Katseluminuutti (time of viewing): Koko väestön tai kohderyhmän edustajan katseluun keskimäärin käyttämä minuuttimäärä (engl. time of viewing).

Katselumäärä: Katselumäärää mitataan minuuteissa (1 min pienin yksikkö) Kts. myös ATV / ATS.

Katseluosuus (share of viewing): Ohjelman katseluosuus kertoo, kuinka moni tv:n katsojista katsoi keskimäärin juuri kyseistä ohjelmaa. Kanavan katseluosuus lasketaan kanavan jakamalla kanavan katseluminuutit tv:n katseluminuuteilla. Kanavien katseluosuuksia ilmaistaan esim. koko vuorokauden, prime timen tai tietyn tunnin osalta.

Kaupallinen katseluosuus (CSOV): Kaupallisen tv-kanavan (tai niiden yhdistelmien) osuus kaikkien kaupallisten tv-kanavien kokonaiskatselusta. Eli esim. Nelosen saamat katseluminuutit jaettuna kaikkien kaupallisten tv-kanavien katseluminuuteilla.

Keskikatsojamäärä (average minute rating): On minuuttiyleisöjen keskiarvo (tai kokonaisminuutit jaettuna ohjelman kestolla). Ilmoitetaan tuhansina (000) tai suhteessa kohderyhmän kokoon (TRP).

Keskimääräinen toisto (average frequency):  Kts. OTS.

Kontakti: Televisiossa mainosspotin kontakti on kyseisen mainoskatkon keskikatsojamäärä (tuhansina tai TRP:nä). Tv-mainonta ostetaan ja taataan kontaktit. Kts. myös Mainoskatkon keskikatsojamäärä.

Kohderyhmä: Väestöryhmä, jonka katselua tms. analysoidaan. Mainonnassa kohderyhmä on se joukko, jonka huomiota ostetaan, myydään ja raportoidaan.

Kokonaiskatselu (consolidated viewing): Lopullinen katselumäärä, joka on kertynyt lähetyspäivältä ja sen jälkeisiltä 7 vuorokaudelta. Tämän jälkeen katselua ei enää kerry katkolle, ohjelmalle tai kanavalle, vaan se ohjautuu muuhun ruudun käyttöön.

Konversioprosentti: Se osuus kohderyhmästä, jotka täyttää kohderyhmälle asetetun tavoitteen. Jos tavoitteena on esimerkiksi saada kohdeyleisö klikkaamaan tiettyä linkkiä, konversioprosentti kertoo, kuinka suuri osuus kohdeyleisöstä on linkkiä klikannut.

Kustannus per GRP/TRP: Kts. CPP (cost per point)

Kustannus tuhatta kontaktia kohti:Kts. CPT / CPM (cost per thousand / cost per mille)

L

Lineaarinen televisio: Televisiolähetys, joka lähetetään kaapeliverkon, antenniverkon tai satelliitin (mutta ei siis internetin) välityksellä. Vrt. Suoratoistopalvelu.

Live-tv: Kts. suora lähetys

Lähetysaika: Tv-yhtiöiden lähetyspäiväkirjoissa määritelty aikaväli, jolloin nimetty ohjelma lähetetään.

M

Mainonnan näkyvyys (viewability): Mittari, jolla mitataan mainonnan näkyvyyttä käyttäjän ruudulla. Mainos on näkyvä (viewable impression), kun sen pinta-alasta näkyy tietty osa käyttäjän ruudulla tietyn aikaa. (Lähde: IAB Finland)

Mainoskatko (commercial break): Ohjelman katkaiseva tauko lähetysajassa, jossa mainokset esitetään.

Mainoskatkon keskikatsojamäärä: Mainoskatkon minuuttiyleisöjen keskiarvo. Ilmoitetaan joko tuhansina (000) tai suhteessa kohderyhmän kokoon (TRP).

Mainosrahoitteinen ohjelma: Ohjelmaa tuotetaan mainostajien rahoituksella.

Maksukanava: Erikseen tilattava maksullinen televisiokanava, kuten Eurosport 1 ja 2. Kts. myös kanavakortti.

Massamedia: Kattotermi joukkotiedotusvälineille, (erityisesti televisio, radio ja lehdistö) jotka viestivät yksisuuntaisesti monelle vastaanottajalle.

Minuuttiyleisö (minute audience): Yhden minuutin katsojamäärä. Pienin mittaritutkimuksen tuottama yksikkö, josta muodostuu yhdessä lähetystietojen kanssa ohjelmien katselumäärät.

Mainosten lyhytaikainen myyntivaikutus: Suhde niiden välillä, jotka ovat tehneet ostoksen mainoksen vaikutuksen alaisena, ja niiden, jotka ovat tehneet ostoksen muista syistä.

Moninäyttökatselu (multiscreen viewing, second screen viewing): Erilaisten laitteiden, kuten kännykän ja tietokoneen, käyttö yhtä aikaa tv-katselun ohessa.

N

Net fraction: Kts. Katsomisintensiteetti

Nettopeitto/nettotavoittavuus (net reach):  On vähintään yhden spotin kampanjasta nähneet/kuulleet. Voidaan myös käyttää kuvaamaan sitä, montako kohderyhmään kuuluvaa yhdellä medialla tai mediayhdistelmällä on tavoitettu. Ilmoitetaan tuhansina (000) tai osuutena kohderyhmästä (%).

O

Off-prime: Aikaslotti, joka koskee katselua päivisin ja yöllä (muuta kuin klo 18-24).

Ohjelma (TV-programme): Kanavan ohjelmavirran tai ohjelmatarjooman yksittäinen esitettävä kokonaisuus. Kaupallisilla kanavilla ohjelmaan sisältyvät myös sen lomassa olevat mainoskatkot.

Ohjelman kokonaiskeskikatsojamää: Ohjelman jakson eri esityskertojen keskikatsojamäärät, tallennekatselu ja online-tv-katselu yhteenlaskettuna.

Ohjelmakirjasto: Ohjelmakirjasto on kuukausimaksullinen sisältökokonaisuus, jossa maksetaan rajattomasta sisältöjen käytöstä kiinteää hintaa. Kts. myös Suoratoistopalvelu.

Ohjelmakortti: Kts. Kanavakortti.

Ohjelmasponsorointi: Sponsori tukee rahallisesti esitettävää ohjelmaa. Yleensä brändi mainitaan ennen ja/tai jälkeen mainoskatkon. Kts. myös Tuotesijoittelu.

OLV (online video): Internetissä katsottava video.

Online-tv: Kts. suoratoistopalvelu

OTS (opportunity to see): Laskennallinen tunnusluku, joka kertoo kuinka monta kertaa keskimäärin yksi ihminen (kohderyhmästä) on nähnyt mainoksen. Keskimääräinen toisto (avg frequencyon sama asia, mutta siinä käytetään hieman eri painotusta. Kts. myös Keskimääräinen toisto.

OTT: (over the top):  Internetin välityksellä toimiva tv-palvelu tai laite. OTT-palveluja ovat esim. Elisa Viihde, Netflix ja HBO Max. Kts. myös suoratoistopalvelu ja CTV.

Outstream-mainonta: (in page): Videomainos, joka esitetään muualla kuin videosisällön yhteydessä. Vrt. Instream

P

Paluukanava: Digi-tv-tekniikkaan liittyvä järjestelmä, joka mahdollistaa vuorovaikutteiset lisäpalvelut, kuten osallistumisen äänestyksiin tv:n välityksellä.

Perustutkimus (establishment survey): TV-taloudet Suomessa -tutkimus. Laaja kirjekysely, jolla kerätään tietoja tv-talouksista Suomessa. Dataa hyödynnetään mm. tv-mittaripaneelin muodostamisessa.

Prime time: Television katselun ”huippuaika”, jolloin katsojia on eniten. Prime time on yleensä klo 18–24 välisenä aikana, mutta ajankohta saattaa vaihdella eri maissa.

Profiili (adhesion): Kertoo paljonko kanavan tai ohjelman katselusta (määrästä) tuli miltäkin kohderyhmältä esim. 60 % naisilta ja 40 % miehiltä.

Päivätavoittavuus (daily reach): Vähintään minuutin yhden päivän aikana katselleet eli tavoitettu yleisö. Voidaan määritellä myös tiukemmin esim. 5 minuuttia yhtäjaksoisesti katselleet.

Premium-video: Ammattimaisesti tuotettua videosisältöä, joka kohdennetaan bränditurvallisessa ja laadukkaassa ympäristössä sitoutuneelle yleisölle.

Päällekkäispeitto:  Kuinka moni tavoitettiin esim. kahdella tai kolmella eri medialla (% tai tuhatta).

Q

R


RBS-sponsorointi (run by station): Ns. kelluva ohjelmayhteistyö, jossa brändin ohjelmayhteistyötunnukset näkyvät tv-yhtiön määrittämien ohjelmien yhteydessä.

Reach (kampanjan tavoittavuus): Kanavien tavoittavuus (000 tai %), joka määritellään kuinka moni katsoi ohjelmaa vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti.

ROI (return on investment): Panos-tuottosuhde, joka kertoo mainonnan tai markkinoinnin kannattavuudesta.

ROS (run of site), läpi sivuston: Samaa mainosta näytetään läpi sivuston.

S

Satelliittitelevisio: Televisioteknologia, jossa kuva välitetään satelliitin avulla.

SEO (search engine optimization): Viittaa verkkosivujen sisältöjen hakukoneystävälliseen suunnitteluun, jotta sivusto näkyy korkeammalla hakutuloksissa.

SEM (search engine marketing): Hakukonemarkkinointia, jolla pyritään parantamaan sijoitusta hakutuloksissa maksetulla mainonnalla hakukoneissa.

SMATV (satellite master antenna TV): Television katselun vastaanottotapana, esim. taloyhtiön yhteinen lautasantenniverkko.

SOM (share of market): Markkinaosuus.

SOV (share of voice): Yhden mainostajan (prosentti)osuus kaikista mediapanostuksista tietyssä kategoriassa tietyllä ajanjaksolla. Mitataan TNS:n keräämästä mediapanostusdatasta.

SOV (share of viewing): Kts. Katseluosuus.

SOV/SOM-indeksi: Mediapanostus suhteutettuna markkinaosuuteen.
Spotti (spot): Yksittäinen mainoskatkon mainospaikka. Spotin hinta määritellään päivämäärän, kellonajan, mainostajan, tuoteryhmän ja tuotteen perusteella.

Spotti (spot): Yksittäinen mainoskatkon mainospaikka (mainosnäyttö). Spotin hinta määritellään mm. kauden/vuodenajan, kohderyhmän, aikablokin (prime/off prime) perusteella sekä mainostajan vuosisopimukseen perustuen.

STAS (short-term advertising strength): Kts. Mainosten lyhytaikainen myyntivaikutus.

Suora lähetys: Radio- taio televisiolähetys, jota ei ole nauhoitettu etukäteen, vaan se lähetetään reaaliaikaisena suoraan katsojille.

Suoratoistopalvelu: Ilmainen tai kuukausimaksullinen tilaajarahoitteinen sisältöpalvelu, jossa mahdollisesti maksetaan rajattomasta sisältöjen katselusta. Tallenteiden katselua ei ole sidottu lähetysaikaan tai -paikkaan. Suomessa mediayhtiöillä on omat maksuttomat suoratoistopalvelunsa, kuten Yle Areena, MTV Katsomo ja Ruutu. Esimerkkejä maksullisista palveluista ovat Netflix, HBO Max, Ruutu+, MTV Katsomo+ ja discovery+-palvelu.

SVOD (subscription/streaming video on demand): Tilaajarahoitteista sisältöä, kuten MTV Katsomo+, Ruutu+ ja discovery+-palvelu.

T

Tavoitettu yleisö (tavoittavuus): Tv-ohjelman yhteydessä vähintään 3 minuuttia yhtäjaksoisesti ohjelmaa katsoneet. Päivä- ja viikkotavoittavuuteen lasketaan päivän/viikon aikana vähintään minuutin kanavaa katsoneet. 

Tilaajarahoitteinen: Palvelu rahoitetaan käyttäjien kuukausi- tai vuosimaksuilla.

Tilausvideo: Kts. VOD

Tehokas toisto: Prosenttiosuus kohderyhmästä, joka on altistunut mainonnalle tietyllä toistotasolla, engl. effective frequency, effective reach.

Toisto: Kuinka monta kertaa kohderyhmään kuuluva henkilö näki mainoksen. Vrt. keskimääräinen toisto.

Toistokontrolli: Frekvenssi eli kuinka monta kertaa korkeintaan samaa mainosta näytetään samalle selaimelle tai kirjautuneelle käyttäjälle. Kts. myös opas Tv-matematiikan perusteet.

Total TV: Käsitteenä sisältää sekä lineaarisen sekä suoratoiston, oli sitten kyseessä katselu tai mediatuote. Suomessa mitataan Finnpanelin toimesta Total TV -katselua, johon sisältyy videosisältöä tv-kanavissa ja suoratoistopalveluisssa eri päätelaitteilla.  

Total TV-mittaus: Sisältöjen katselun mittaus kaikilta päätelaitteilta. Tv-mittaritutkimus laajeni koskemaan myös Yle Areenan, MTV Katsomon, Ruudun ja discovery+-palvelun katselua aiempaa yksityiskohtaisemmin.

TRP (target rating point): Suomessa "terppi", tietyissä medioissa (TV, radio) käytettävä ostovaluutta. 

TSV (time shifted viewing): Kts. Ajassa siirretty katselu.

Tuotesijoittelu (product placement):Ohjelmaan on upotettu mainostajan tuote tai logo. Vrt. myös Ohjelmasponsorointi.

TV-mittaritutkimus: Television katselun mittaus- ja raportointijärjestelmä. Lyhenne TAM = television audience measurement.

TVOD (transactional video on demand): Sarja tai elokuva, joka vuokrataan tai ostetaan kertaveloituksella esimerkiksi internetistä, kuten Apple TV:stä.

TSV (time shifted viewing): Kts. ajassa siirretty katselu

 

U

V

Viewability: Kts. Mainonnan näkyvyys.

Viikkotavoittavuus (weekly reach): Viikon tavoitettu yleisö, eli vähintään minuutin viikon aikana kanavaa, televisiota, videota jne. katsoneet.

VOD: Video, joka on ladattavissa tai katsottavissa suoratoistona. Suomessa käytetään myös termiä tilausvideo.

VOSDAL (viewed on same day as live): Ohjelmalle samana päivänä klo 02.00 mennessä kertynyt viivästetty katselu.

Väestöestimaatti (population): Väestötilaston mukainen väestömäärä eri kohderyhmille.

W

X

Y

Yliyönluvut (Live + VOSDAL): Ohjelman lähetyksen aikana tapahtuva live-katselu ja samana päivänä klo 02:00 mennessä kertynyt viivästetty katselu yhteen laskettuna. Termi, jota käytetään tv:n katselua raportoitaessa. Kts. myös Lopulliset luvut.

Yliyönraportti (overnight report): Raportti, joka koostaa yhteen edellisen päivän tv-katselu. 

Yhteismitallisuus (cross media measurement): Pyritään tuottamaan eri medioiden käytöstä yhteismitallisia tunnuslukuja (mittaamalla / mallintamalla). Suomessa Total TV -mittauksessa suoratoistopalvelujen katselutapahtumat muutetaan yhteismitallisiksi tv-katselun kanssa ja kokonaisuuttaa raportoidaan TV-mittaritutkimuksesta tutuilla tunnusluvuilla.

Z

Å

Ä


Ö


 

Lähteet:

Digita
Finnpanel (sanasto)
MTV Media (Ota mediajargoni haltuun!)
Screenforce Showroom
Wikipedia

 

TV-mainonnan perusteet

Haluatko tietoa TV:n mahdollisuuksista, tavoittavuudesta ja tulevaisuudesta?

Olemme koonneet oppaan, mistä löydät perustietoja vaikuttavasta TV-mainonnasta. Saat oppaasta ideoita ja inspiraatiota TV:n hyödyntämiseen.

Lataa opas