Vastuullisuus on iso aihe ja kysymys, ja kuulijasta riippuu, miten laajasti asian ymmärtää. Screenforce Finland on tässä koosteessa pyrkinyt kiteyttämään mitä alalla tehdään jo nyt ympäristövastuun, liiketoiminnallisen vastuun sekä journalistisen vastuun suhteen. 

Paljon on vielä tehtävää ja paljon on vielä pohdittavana. Hiilijalanjälki -mittaukset ei maailmallakaan ole ihan vielä taipuneet median kokonaisvaltaiseen mittaamiseen aukottomasti. Aihe on tärkeä ja vastuu on merkittävä, mediana televisiolla on ehdottomasti tahtotilana olla vastuullinen toimija. 

Screenforce Finlandin kehitysprojekti, on johtamassa uuden Total TV -mainonnan mittauksen syntyyn (TTVAM= Total TV Advertising Measurement). Uusi TTVAM -mittaus tulee olemaan hyvä esimerkki vastuullisuudesta liiketoiminnassa, sillä mittaus edustaa datan ja mittaus menetelmän läpinäkyvyyttä. Tv-mainonnan lukuja ja tuloksia mitataan jo nyt läpinäkyvästi Finnpanel Oy:n tuottamalla TV-mittaritutkimuksella. Voi olla varma, että televisiomainonnan ostaja saa aina sovitun määrän kontakteja, haluamistaan demograafisista kohderyhmistä. 

Screenforce Finland  on sitoutunut toimimaan itse kestävästi, käyttämään ääntämme kannustaaksemme muita kestävään kehitykseen ja tukemaan mainonnan, erityisesti televisiomainonnan, käyttöä yhteiskunnan käyttäytymisen muuttamiseksi parempaan suuntaan.

 

 

MTV Oy 

 Ympäristövastuu: 

 Ohjelmatuotannoissa Albert-ohjelma 

 MTV ymmärtää ohjelmatuotannoistaan aiheutuvat päästöt. Siksi ohjelmat tuotetaan pääsääntöisesti kotimaassa. Tuotannoissa pyritään minimoimaan hiilijalanjälkeä myös Albert-yhteistyöhankkeen kautta. Kotimaisissa ohjemahankinnoissa jo 18 MTV:n hankkimaa kotimaista ohjelmaa on tuotettu vastuullisesti Albert-ohjelman kriteerit huomioiden.  

 Mikä on albert? Albert on kansainvälinen, av-alalle rakennettu ympäristöjärjestelmä. Se on kokonaisuus, joka tarjoaa alan ammattilaisille ilmaisia työkaluja, joiden avulla tuotannot voivat muun muassa laskea tuotannon hiilijalanjäljen ja tähdätä tuotannon ympäristösertifiointiin. Albertin puitteissa järjestetään myös ympäristökoulututusta, joiden suorituksesta koulutetuille lähetetään todisteeksi logo (henkilökohtaiseen käyttöön). Suomessa APFI hallinnoi albert-järjestelmää, jonka kansallinen lanseeraus on osa av-alalle luotavaa Kestävän kehityksen strategiaa. Lue lisää: https://wearealbert.org/ 

Uusi ympäristöystävällisempi Pöllölaakso Helsingin Vallilassa: MTV:n uusissa toimitiloissa ympäristönäkökulmat on huomioitu yhä paremmin. Uusi Pöllölaakso on toteutettu BREEAM-ympäristösertifikaatin Excellent-tason mukaisesti. Toimitiloissa kiertotalous on huomioitu jo rakennusvaiheessa, lisäksi energiaratkaisut sekä jätteiden kierrätys on mietitty huolella, kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. MTV:llä on myös matkustamista ja lentämistä vähennetty – työntekijöitä kannustetaan käyttämään joukkoliikennettä ja työsuhdepolkupyöriä.  

Ympäristövastuuaiheita on käsitelty tv- ja media-alan SuomiAreena Goes Media -tapahtumassa, ja ympäristövastuu on myös yksi SuomiAreena -festivaalin keskeisistä teemoista. 

Hiilijalanjälkeä ei vielä mitata eri mainosmuotojen tai mainonnanhallinnan tiimoilta, mutta käynnissä on toimia MTV:n mainosalustoilla tapahtuvan digimainonnan hiilijalanjäljen selvittämiseksi. MTV on myös vahvasti mukana edistämässä vastuullisuutta digimainonnassa IAB Finlandin työryhmässä Vastuullinen digimainonta (https://www.iab.fi/markkina/vastuullinen-digimainonta), jossa MTV:llä on Alma Median kanssa jaettu puheenjohtajuus. Työryhmässä ei toki käsitellä pelkästään ympäristövastuullisuutta, vaan myös sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta alalla. 

 

Vastuullinen liiketoiminnallisesti 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin puolestapuhuja: vahvistamme hyvän elämän edellytyksiä yhteiskunnassa tukemalla lasten, nuorten ja perheiden hyväksi tehtävää työtä yhteistyössä hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Strategiset järjestökumppanimme ovat: Lastenklinikoiden Kummit ja Suomen UNICEF. 

Kotimaisen työn puolella: MTV haluaa edistää kotimaisen tv- ja media-alan arvostusta Suomessa sekä kotimaan tv-työllisyyttä. MTV:llä työskentelee lähes 400 tv- ja media-alan ammattilaista. Olemme lisäksi merkittävä kotimaisen ohjelmateollisuuden tilaaja – tuotantoyhtiöiden kautta työllistämme tuhansia tv- ja media-alan ammattilaisia. Suomessa tuotetuille tv-ohjelmillemme on myönnetty Avainlippu-merkki – merkki kotimaisesta työstä. 

Yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjä: SuomiAreena on Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, joka järjestetään vuosittain yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. Lisäksi MTV tuottaa ja mahdollistaa vuosittain tv- ja media-alaa eteenpäin vievän, keskustelukulttuuria vahvistavan TV & MEDIA -ohjelmakokonaisuuden. 

 MTV on osa Telia-konsernia ja näin ollen osa Telian vastuullisuustyötä ja -raportointia. Tavoitteemme on esimerkiksi olla päästötön yhtiö läpi koko arvoketjun ja jätteetön yritys kiertotalouden avulla vuoteen 2030 mennessä.Telian vastuullisuustyöstä löytyy lisää: Yritysvastuu | Telia yrityksenä 

Mainonnan mittaus: MTV:n tv-mainonnan lukuja ja tuloksia mitataan läpinäkyvästi Finnpanel Oy:n tuottamalla TV-mittaritutkimuksella sekä digimainonnan puolella käytämme mainonnan mittaamiseen MRC:n (Media Rating Council) akkreditoimaa mainonnanhallintajärjestelmää Adformia. Toisin kuin esimerkiksi Facebook tai Google, tv-yhtiönä MTV:n luvut perustuvat ulkopuoliseen mittaukseen, mikä takaa läpinäkyvyyden ja luotettavuuden. Lisäksi suoraostetussa videomainonnassamme on aina 100 % loppuunkatselutakuu sekä display-kampanjoilla 100 % näyttötakuu, jolloin mainostaja maksaa vain aidosti nähdyistä mainoksista. Ohjelmallisesti ostettuna mainostajan etuna on MTV Katsomon ja MTVuutiset.fi:n korkeat viewability- eli näkyvyysarvot. 

 

Vastuullinen journalismi 

 Yli 40 vuotta toiminut MTV Uutiset on yksi Suomen johtavista uutismedioista. Toimintamme perustana ovat luotettavuus, puolueettomuus, tasapuolisuus, avoimuus ja pyrkimys totuuteen. Toimituksen valintoja ohjaa journalistinen riippumattomuus, joka on uskottavan uutistoiminnan edellytys.   

 Lisätietoja:  Suvi Aherto, Head of Corporate Communications and Responsibility, +358 50 349 6121, suvi.aherto@mtv.fi 

 

Sanoma/ Nelonen Media: 

 

Ympäristövastuu: 

Sanoma kuuluu Televisioakatemian perustajajäsenenä Albert-ympäristöjärjestelmään, jonka avulla voidaan laskea ja pienentää tuotannon ympäristövaikutuksia. Albert käynnistettiin tänä vuonna ja se on osa koko av-alalle suunnattua kestävän kehityksen strategiaa. 

Sanoman tavoitteena on olla hiilineutraali koko arvoketjun osalta vuoteen 2030 mennessä. Sitoudumme luonnollisesti tähän tavoitteeseen. 

Nelonen Median tekemistä vastuullisuuslupauksista löytyy lisää täällä: https://media.sanoma.fi/ajankohtaista/nakemyksia-markkinoinnista/viihdetta-vastuullisesti 

Vastuullinen liiketoiminnallisesti: 

Pidämme Sanomalla huolta tietosuojasta, olemme sitoutuneet viranomaisten määrittelemiin ikärajoihin ja takaamme näidenkin toimien avulla turvallisen mainosympäristön. Nelonen Median ohjelmia ja markkinointia tekevät ihmiset ajatuksella, eivät koneet. Olemme mainostajalle luotettava kumppani ja käytämme Sanomalla kuluttajilta kerättyä dataa reilusti, lakeja ja säädöksiä noudattaen. 

Noudatamme työssä eettisiä ohjeitamme ja periaatteitamme, vahvistamme toimitusketjun vastuullisuutta ja teemme yhteistyötäkestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Vastuullisuus on olennainen osa arvojamme, toimintaperiaatteitamme ja strategiaamme. 

Sitoudumme kansainvälisiin vastuullisuusaloitteisiin 

Sitoudumme edistämään YK:n Kestävän kehityksen tavoitteita Sanoman vastuullisuusohjelman avulla. Sanoman Eettiset ohjeet sisältävät YK:n Global Compact aloitteen kymmenen ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruptionvastaisuutta koskevaa periaatetta. Sanoma vahvistaa ilmastotoimiaan sitoutumalla Science Based Targets -aloitteeseen. 

Lisää Sanoman vastuullisuusstrategiasta: 

https://www.sanoma.com/fi/vastuullisuus/vastuullisuusstrategia/ 

 

Vastuullinen journalismi: 

Olemme tavoitteissamme sitoutuneet siihen, että annamme tilaa erilaisuudelle ja haluamme edistää monipuolista maailmankuvaa. Kohtelemme ihmisiä yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Tavoitteena on olla viihteen edelläkävijä ja uusien näkökulmien näyttäjä. 

Edistämme itsenäisen median avulla avointa demokraattista yhteiskuntaa ja sananvapautta 

  • Itsenäinen ja luotettava media on välttämätön osa avointa ja demokraattista yhteiskuntaa. Siksi vastuullisuustyömme keskittyy vahvistamaan riippumatonta journalismia. Edistämme sananvapautta ja luomme yhteiskunnallista keskustelua.  
  • Suomessa journalismin etiikkaa valvoo riippumaton median itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto (JSN). JSN tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja valvoo toimittajien tietojen hankintaa joukkoviestimille yleisesti hyväksyttyjen Journalistin ohjeiden mukaan. Olemme Julkisen sanan neuvoston jäsen, ja Journalistin ohjeet ohjaavat journalistista työtämme. Lue lisää 

Lisää tietoa Sanomasta median tuottajana: 

https://www.sanoma.com/fi/vastuullisuus/teemme-mediaa-suomalaisille/ 

 

Warner Bros. Discovery 

 

Ympäristövastuu:  

Warner Bros. Discovery on sitoutunut tunnistamaan ja integroimaan ympäristön kannalta kestäviä käytäntöjä tukeakseen kilpailukykyisempää liiketoimintaa sekä terveellisempää ympäristöä työntekijöillemme, kuluttajillemme ja yhteisöillemme. Olemme sitoutuneet arvioimaan aloitteita ja strategioita koskien kasvihuonepäästöjen vähentämistä, puhtaaseen energiaan investointia ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.   

Kerromme ympäristöaiheisia tarinoita, jotka informoivat yleisöä, kannustavat positiiviseen toimintaan ja tarjoavat inspiraatiota muun muassa ilmastoon ja ympäristöön liittyvistä asioista. Ympäristöaiheiset sisältömme kattavat laajan valikoiman ohjelmia aina dokumenteista käsikirjoitettuihin tuotantoihin ja urheiluun.  

Kannustamme työntekijöitämme innovoimaan sekä osallistumaan ympäristöystävällisiin käytäntöihin, jotka edistävät kestävämpiä työpaikkoja ja tehokkaampia liiketoimintatapoja. Nykyisiä työpaikkahankkeitamme ovat muun muassa vihreä rakentaminen, energianhallinta ja jätteiden vähentäminen.   

Ohjelmatuotannot  

  Warner Bros. Discovery osallistuu mahdollisuuksien mukaan kestäviin käytäntöihin vähentääkseen tuotantojen ympäristöjalanjälkeä maailmanlaajuisesti. Teemme jatkuvaa työtä kehittääksemme kestävän kehityksen strategiaamme sekä laajentaaksemme nykyisiä kestävän tuotannon käytäntöjämme. Fokuksemme kohdistuu viiteen avainalueeseen: polttoaine, sähkö, materiaalit, jätteet ja raportointi.  

Tuemme paikallisia yrityksiä yhteistyössä muiden lähetysorganisaatioiden ja paikallisliittojen kanssa, jotta kestävä ajattelutapa otettaisiin huomioon jokaisessa ohjelmatuotannossa. Uskomme, että avainasemassa ovat koulutus sekä tietoisuus kestävämmästä tuotantoteollisuudesta.  

Jäsenyydet  

Warner Bros. Discovery on Sustainable Production Alliancen (SPA) sekä Albertin jäsen. SPA on maailman johtavien elokuva-, televisio- ja suoratoistoyritysten liitto, joka on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen aloitteita. Kansainvälinen av-alan ympäristöjärjestelmä Albert valtuuttaa alat luomaan sisältöä, joka tukee visiota kestävästä tulevaisuudesta ja mahdollistaa alan positiivisen panoksen ympäristöön. Olemme myös mukana Green Production Guide -oppaassa. Kyseessä on vuonna 2010 perustettu työkalu- ja resurssisarja, joka auttaa vähentämään toimialamme hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia.  

Lue lisää:  

https://wbd.com/esg/our-planet/  
 

Vastuullinen liiketoiminnallisesti:  

Warner Bros. Discoveryn missiona on olla maailman suurin viihdeyritys. Sisältömme tavoittavat miljardeja ihmisiä ympäri maailmaa. Olemme sitoutuneet kertomaan merkityksellisiä tarinoita, jotka heijastavat ihmisten kokemuksia laajasti sekä muokkaavat kulttuuria mielekkäällä tavalla.   

Meillä on sekä mahdollisuus että vastuu muuttaa yhteiskuntaa ja yhteisöjämme. Pyrimme käyttämään alustojamme ja sisältöämme sekä työskentelemään voittoa tavoittelemattomien kumppaneiden kanssa edistääksemme positiivista muutosta yksi rohkea tarina kerrallaan.   


Warner Bros. Discoverylla on oma globaali osasto sosiaalisille vaikutuksille. Osastolla kehitetään kuluttajille ja työntekijöille suunnattuja aloitteita ja kampanjoita sekä koulutusohjelmia, joiden avulla voimme vaikuttaa yhteisöihin, joissa asumme ja työskentelemme. Yhteistyössä tärkeimpien voittoa tavoittelemattomien kumppaneiden kanssa ympäri maailmaa kannatamme toimia asioissa, jotka ovat tärkeitä asiakkaillemme, tytäryhtiöillemme ja työntekijöillemme. Tärkeimmät aloitteemme koskevat elintarviketurvallisuutta, hätäapua, oikeudenmukaisuutta, ilmastoratkaisuja ja mielenterveyttä.  

Warner Bros. Discovery on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia korruption vastaisia lakeja. Kiellämme ankarasti lahjusten antamisen, tarjoamisen, valtuutuksen tai ottamisen kaikissa olosuhteissa. Tämä sisältää yksityishenkilöiden sekä valtion virkamiesten lahjonnan. Uskomme vapaaseen ja avoimeen kilpailuun. Emme harjoita sopimattomia käytäntöjä, jotka voivat rajoittaa kilpailua tai johtaa kilpailuetuun epäeettisten tai laittomien liiketoimintakäytäntöjen avulla.   

Julkisena yhtiönä olemme sitoutuneet siihen, että kaikki liiketoimintaamme ja taloudellisia tuloksiamme kuvaavat raportit ja asiakirjat ovat kokonaisvaltaisia, oikeudenmukaisia ja oikea-aikaisia. Tämä pätee myös muuhun julkiseen viestintään.  

Lue lisää: https://wbd.com/esg/our-community/ 

 

Lisätietoja: Jenni Kokkonen, PR Manager Finland, +358 40 700 3556, jenni.kokkonen@wbd.com 

 

 

The  Walt Disney Company: 

 

Ympäristövastuu: 

Disney on lähes vuosisadan ajan luonut tarinoita, joissa juhlitaan meidän maailmamme ihmeitä ja ympäristöä. Tuemme tarinankerrontaa ja kunnioitamme perintöämme. Haluamme auttaa kirjoittamaan seuraavan luvun planeetallemme. Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia, olemme johtavia luonnonvaraisten eläinten ja luonnon suojelussa ja kerromme tarinoita, jotka innostavat muita tähän toimintaan. Kutsumme näitä yhteisiä ponnisteluja Disney Planet Possible – projektiksi. Konkreettisia toimia, joilla toteutamme mahdollisuuksiamme ja herätämme toivoa, kestävämpää tulevaisuutta kohtaan. 

Kestävä kehitys: 

Walt Disney Company on sitoutunut toteuttamaan mitattavissa olevia toimia, tukeakseen terveempää maapalloa tuleville sukupolville, kun kasvatamme liiketoimintaamme. 

https://impact.disney.com/environment/ 

Sivulta löytyy kaikki myös tavoitteet hiilijalanjäljen vähentämiseen sekä White paper tavoitteista: https://impact.disney.com/app/uploads/2023/06/2030-Environmental-Goals-White-Paper.pdf 

Luonnonsuojelu: 

Disney Conservation -ohjelma on sitoutunut pelastamaan luonnonvaraisia eläimiä ja rakentamaan monipuolista maailmanlaajuista yhteisöä, joka on innostunut suojelemaan luonnon taikaa yhdessä. 

Vastuullinen liiketoiminta:https://impact.disney.com/operating-responsibly/ 

Vastuullinen journalismi: Uutistoimintaamme ja sisältöämme ohjaa sitoutumisemme korkealaatuiseen journalismiin ja toimitukselliseen rehellisyyteen. Tämä tarkoittaa sitoutumista oikeudenmukaisuuteen, hyvään tarinankerrontaan ja tarkkuuteen kaikissa ABC Newsin ja ESPN:n uutisissa. 

 Lisätietoja: Nina Walldén, Senior Marketing & Communications Manager, nina.wallden@disney.com

 

Picture of Screenforce

Screenforce

Olemme suomalaisen kaupallisen television puolestapuhuja, joka on perustettu vuonna 2016. Meidät perustivat MTV, Sanoma Media Finland, Warner Bros. Discovery ja Disney. Olemme television tekijöiden ja hyödyntäjien yhteisö. Tavoitteemme on jakaa tietoa television vaikuttavuudesta mainosmediana ja edistää koko alan hyvinvointia Suomessa. Teemme tiivistä yhteistyötä kansainvälisissä verkostoissa, esimerkiksi muiden maiden Screenforcejen, egta:n ja Global TV Groupin kanssa.

Lue lisää aiheesta

ikoni-liity-postituslistalle

Haluatko ajankohtaiset uutiset sekä tiedon tapahtumista ja koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

Liity postituslistalle!